Certifikácia záväzku ku kvalite

V septembri 2012 sme získali certifikáciu podľa EN ISO 9001:2008.

Súčasné rýchlo sa meniace ekonomické prostredie stavia nás pred problém zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti. Uvedomuje si, že kvalita produktov alebo služieb je rozhodujúcim faktorom spokojnosti našich zákazníkov.

S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu produktov a služieb už krátko po vzniku našej spoločnosti sme začali intenzívne pracovať na zavedení systému riadenia kvality.

Nás záväzok ku kvalite a spokojnosti zákazníka sme úspešne preukázali začiatkom septembra 2012 certifikáciou podľa EN ISO 9001:2008.