Príprava pre zavedenie systémov podľa ISO 14001 a OHSAS 18001

Pokračujeme v príprave spoločnosti na ďalšie certifikácie

V snahe vyhovieť štandardom pre životné prostredie v súčasnosti prebieha príprava spoločnosti na certifikáciu systému environmentálneho manažérstva - ochrany životného prostredia podľa normy ISO 14001.

S cieľom znižovať riziko pri práci a poskytovať bezpečnejšie pracovné prostredie pracujeme na vytvorení a zavedení správne štruktúrovaného systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý umožní organizácii riadiť riziká a zlepšovať úroveň organizácie v tejto oblasti bezpečnosti podľa normy OHSAS 18001.