Zmeníme sídlo

Spoločnosť 3Connect, s.r.o. zmenila svoje sídlo.
 
Nové sídlo spoločnosti je:
Kračanská cesta 1607/45
929 01 Dunajská Streda
 
Uvedená zmena vstúpila do platnosti dňa 13.02.2015. Všetky ostatné identifikačné a kontaktné
údaje spoločnosti (IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu, e-maily, telefónne čísla)
ostávajú nezmenené.
Prosíme Vás, aby ste vykonali potrebné zmeny vo Vašej evidencii a v korešpondencii s nami
používali výlučne novú adresu spoločnosti.